Tietosuojaseloste

Sivustomme vierailijoiden yksityisyys on meille hyvin tärkeää, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin ja miten käytämme henkilötietojasi.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Sherpy Oy

Y-tunnus: 3276652-9

Mechelininkatu 1A

00180 Helsinki, Suomi

2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sähköposti: contact@sherpy.fi

3 MIKSI TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE ON TEHTY

Sherpy kerää henkilötietoja työnhakijoista, asiakkaistaan, mahdollisista asiakkaistaan, muista yhteistyökumppaneista sekä henkilöistä, jotka haluavat saada viestintää Sherpyltä. Näitä tietoja kerätään mm. siksi, että voimme tarjota palveluitamme, vastata meille lähetettyihin tiedusteluihin, lähettää viestintää sitä haluaville ja käsitellä meille lähetetyt työhakemukset. Käytämme verkkosivuillamme myös analytiikkaa, jotta saamme tarkempaa tietoa sivujemme käytöstä ja jotta voimme kehittää sivustoa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja keräämme sinusta ja miten käytämme näitä tietoja.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTEET

Rekrytointi

Sherpy:n verkkosivujen kautta rekrytointitarkoituksessa lähetetyt tiedot ovat vain rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden saatavilla. Jotta voimme olla yhteydessä työnhakijaan, keräämme sivuillamme hakijalta seuraavat tiedot:

 -       Etu- ja sukunimi

-       Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

-       Hakijaa kiinnostava avoin työpaikka sekä linkki hakijan Linkedin profiiliin/ CV:seen/portfolioon

Tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole merkityksellisiä. Sherpy voi tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa. Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja kerää rekrytointitarkoituksiin hakijalta kerätyt tiedot ja käsittelee ne. Sherpy voi tarvittaessa muuttaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa.

Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut kontaktit

Jos olet Sherpyn asiakas tai jos haluat olla meihin yhteydessä palveluihimme tai muuhun liiketoimintaamme liittyen tai jos haluat tilata uutiskirjeemme tai muuta viestintää meiltä, voimme kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja: 

-       Etu-ja sukunimi

-       Sähköpostiosoite

-       Puhelinnumero

-       Yrityksen nimi

-       Muu asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan antama lisätieto

 

Kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tiedot ovat merkityksellisiä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5 TIETOTURVA

Sherpy kerää vain välttämättömiä henkilötietoja eikä säilytä niitä pidempään kuin on tarpeen. Sherpy siirtää ja tallentaa kerättyjä tietoja vain sovellettavien määräysten mukaisesti. Sherpy:n sulautumisen tai myynnin yhteydessä asiaankuuluvat tiedot voidaan siirtää hankkijaosapuolelle. Kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuus taataan salassapitosopimuksella hankkijan kanssa. 

Henkilötiedot voidaan viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen määräyksellä siirtää viranomaisille tai oikeusvalvojalle lakisääteisten edellytysten perusteella.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tallennamme työnhakijoita koskevat tiedot 3 vuodeksi viimeisestä työnhakijan ja Sherpyn välisestä yhteydenpidosta. Jos työnhakija haluaa, voimme tallentaa hänen tietonsa pidemmäksikin aikaa tulevia työmahdollisuuksia varten.

Tallennamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia kulloinkin kyseessä olevaa tietojenkäsittelyn tarkoitusta varten. Koska tämä aika on hyvin tapauskohtainen, arvioimme tietojemme tarpeellisuutta säännöllisin väliajoin ja poistamme tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Säilytysajoissa noudatetaan kuitenkin kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7 REKISTERIN SUOJAUS

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Pääsy tietoihin annetaan vain niille Sherpyn työntekijöille, joilla on tarve saada tiedot niihin liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi.

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn toiminnassamme ulkoiselle palveluntarjoajalle. Tällaisissa tilanteissa teemme asianmukaiset sopimukset kyseisen palveluntarjoajan kanssa varmistaaksemme, että Sherpyn henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvien lakien mukaisesti.

Sherpyn ja sen yhteistyökumppanien verkot ja laitteet on suojattu henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn estämiseksi.

8 MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Sinulla on oikeus saada tietoja henkilötiedoista, jotka Sherpy on kerännyt sinusta kerännyt.

8.1 Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käyttöön kohdassa 4 mainituilla tavoilla milloin tahansa.

8.2 Pyynnöstä oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä ja saada nähtäväksi sinusta kerätyt tiedot. Sinulla on myös oikeus saada tietoa kerättyjen henkilötietojen tarkoituksesta ja käytöstä.

8.3 Jos havaitset epätarkkuutta kerätyissä tiedoissa, sinulla on oikeus pyytää tietojen oikaisemista.

8.4. Oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätyt henkilötiedot, jos niitä ei enää tarvita siinä tarkoituksessa, jota varten ne alun perin kerättiin.

8.5 Oikeus kieltää suoramarkkinointi ilmoittamalla siitä meille kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9 TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta samalla kun kehitämme verkkosivujamme ja toimintaamme. Selosteen päivitetty versio on saatavilla verkkosivuiltamme.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 14.11.2022

Aloitetaan matka

Ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin jutellaan.
Tavoitat meidät contact@sherpy.fi
tai 040 701 6152