Yleisen arvonlisäverokannan korotus 1.9.2024

ALV-muutokseen valmistautuminen on syytä aloittaa kiireellisesti viimeistään nyt, jos varautumista ei ole vielä aloitettu! Kokemuksemme mukaan erityisesti järjestelmien ja prosessien päivitys vie usein aikaa, joten valmistautuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin.

Eduskunta on hyväksynyt 28.6.2024 lain koskien yleisen arvonlisäverokannan nostamista nykyisestä 24 %:sta 25,5 %:iin. Arvonlisäverokantoihin 10% ja 14% ei tule muutoksia.

Vaikutukset yrityksille

Verokantamuutos vaikuttaa yritysten taloushallinnon prosesseihin ja arjen toimintoihin, sillä muutokset on huomioitava mm. alv-raportoinnissa, laskutuksessa ja sopimuksissa 1.9.2024 lähtien.

Verokantamuutoksilla on tyypillisesti vaikutuksia mm. seuraaviin asioihin:

Ajalliseen kohdistamiseen: Mitä verokantaa tulee soveltaa mihinkin myyntiin tai hankintaan? Miten huomioidaan ennakkomaksut, alennukset, hyvitys- ja korjauslaskut tai muut oikaisuerät? Miten toimitaan pitkäaikaisten projektien tai rakennusurakoiden kohdalla?
Järjestelmiin: Mitä päivityksiä ja muutoksia vaaditaan IT-järjestelmiin, jotta ne käsittelevät arvonlisäveron oikein ja viranomaisraportointi ei muodostu virheelliseksi?
Sopimuksiin: Onko mahdolliset muutokset verokannoissa huomioitu asianmukaisesti esim. myyntisopimuksissa?
Muihin asioihin: Edellyttääkö muutos hinnoittelun tarkistamista? Tarjoaako muutoksen voimaantulo joitain suunnittelumahdollisuuksia?

Vaikutukset Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin

Business Centralin laajoista toiminnoista löydät valmiita työkaluja ALV-prosentin muuttamiseen koko ohjelmassa. Se, että veroprosentti sisältää desimaalipilkun, ei myöskään ole ongelma Business Centralissa.

Onnistuneen muutoksen kannalta on kuitenkin tarpeen miettiä prosessia ja yksityiskohtia, kuten esimerkiksi:

Valmistelut kirjanpitojakson (kuukauden) sulkemiseksi ennen muutoksen toteuttamista.
Sellaisten tavaroiden/palveluiden toimitukset ja laskutus, jotka saattavat osua ALV-kannan muutoksen aikaan.
Ennakkomaksut ja ennakkolaskun ALV-prosentin laskelmat.

Me Sherpyläiset olemme valmiit tarjoamaan tarvittavaa tukea ja ohjeita Microsoft D365 Business Central- ja NAV -käyttäjille ja varmistamaan, että muutoksen toteutus on sujuvaa.
Ota yhteyttä contact@sherpy.fi, niin jutellaan lisää. Autamme mielellämme!